+48 696 513 050, +48 694 650 192 office@rivigo.eu

„Jesteśmy praktykami, teorię zostawiamy naukowcom” – wg tej zasady pracujemy, także podczas warsztatów indywidualnych z Politykami. W ramach Projektu Parlamentarnego mamy okazję weryfikować w praktyce, umiejętności i rozwój kompetencji w zakresie autoprezentacji oraz skutecznych wystąpień publicznych.

Doskonałą okazją do tych obserwacji są posiedzenia Sejmu RP, podczas których Uczestnicy naszych warsztatów wygłaszają przemówienia z mównicy sejmowej. Wnioski, przemyślenia, refleksje i spostrzeżenia stanowią materiał ewaluacyjny dla kolejnych warsztatów indywidualnych.