+48 696 513 050, +48 694 650 192 office@rivigo.eu

8.11.2017 DĄBROWA GÓRNICZA

To była dla nas prawdziwa przyjemność – uczestniczyć w VII Konferencji Rada Nadzorcza, która odbyła się w hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej.

Na Konferencję zaproszeni zostali wybitni eksperci, praktycy corporate governence, członkowie rad nadzorczych, właściciele firm, a także wiele innych osób, dla których ważna jest wiedza i znajomość dobrych praktyk w zakresie kontroli i nadzoru nad przedsiębiorstwami. Wśród znamienitych gości można wymienić: p. Wiesława Rozłuckiego – jednego z założycieli i wieloletniego prezesa Giełdy Papierów Wartościowszych w Warszawie, p. Andrzeja S. Nartowskiego – Człowieka Corporate Governance 2015, emerytowanego prezesa zarządu Polskiego Instytutu Dyrektorów, p. Zbigniewa Błaszczyk – doradcę podatkowego, prezesa zarządu Tax-US Sp. z o.o. oraz p. Piotra Rybickiego – biegłego rewidenta, eksperta corporate governance, a przede wszystkim inicjatora wyróżnienia Człowiek Corporate Governance.

W programie spotkania znalazły się zagadnienia dotyczące komitetu audytu, roli rady nadzorczej w procesie sukcesji, ale również te związane z budowaniem prestiżu osoby sprawującej nadzór; w tym ostatnim temacie swoją wiedzą dzieliła się Daria Domaradzka-Guzik, która miała wystąpienie pod nazwą „Wizerunek… przedsiębiorcy, menedżera, a także członka rady nadzorczej”. Jednym z punktów programu była również debata pt. „Czy ktokolwiek potrzebuje rad nadzorczych?”, którą poprowadził dziennikarz ekonomiczny radia Tok.Fm – p. Maciej Głogowski.

Dziękujemy za zaproszenie do udziału w tym największym w tego typu wydarzeniu w Polsce ?