+48 696 513 050, +48 694 650 192 office@rivigo.eu

W październiku br. przeprowadziliśmy kolejne warsztaty praktyczne dla Liderów jednostek samorządowych. Szkolenie realizowane było w ramach ewaluacji jednych z dotychczasowych projektów i dotyczyło zagadnień związanych z szerokim obszarem negocjacji – prezentowanym także z uwzględnieniem skutecznej komunikacji, w tym niewerbalnej. Ciekawą częścią szkolenia była praca w podgrupach, wypracowanie samodzielnych strategii i przeprowadzenie procesu negocjacji w realnych sytuacjach biznesowych.

Istotnym elementem warsztatów jest integracja grupy, co również miało miejsce przy wykorzystaniu potencjału miejsca, w którym prowadzone były zajęcia.