+48 696 513 050, +48 694 650 192 office@rivigo.eu

Współpraca z mediami dostarcza wielu pozytywnych wrażeń i emocji. Co więcej, kontakt z nimi umożliwia nam realizowanie naszej misji, którą jest budzenie i/lub wzmacnianie świadomości, jak istotna jest rola komunikacji niewerbalnej w kontakcie z otoczeniem. Media pełnią właśnie taką rolę – są pośrednikiem we współczesnym świecie i dzięki szerokim możliwościom dotarcia do swoich czytelników, widzów, odbiorców pomagają szerzyć wiedzę. Media, to także doskonała platforma do dzielenia się opiniami i komentarzami do spraw interesujących odbiorców, a do takich coraz częściej należy obserwacja zachowań i postaw innych osób przez pryzmat ich mowy ciała.

Zawsze z przyjemnością korzystamy z tej sposobności, a poniżej prezentujemy wybrane artykuły, w których wybrzmiała siła komunikacji niewerbalnej:

na:TEMAT 30.07.2018 r.,

WP wiadomości 11.06.2018 r.

WP wiadomości 6.04.2018 r.

Gazeta.pl wiadomości 02.04.2018 r.

#Rivigo.euWMediach