+48 696 513 050, +48 694 650 192 office@rivigo.eu

Listopad br. to kolejny miesiąc, w którym mieliśmy okazję przeprowadzić następny etap Projektu warsztatowego dedykowanego, tym razem, wysokiej kadrze zarządzającej jednej z międzynarodowej korporacji w branży IT. To Projekt poprzedzony badaniem potrzeb szkoleniowych oraz identyfikacją luk kompetencyjnych.

W ramach trzymiesięcznego Projektu edukacyjnego, realizowaliśmy w formule warsztatowej, moduły dotyczące wzmacniania kompetencji zarządczych, leadershipu, zarządzania przez cele oraz skutecznej komunikacji, zarówno w kontakcie z klientem wewnętrznym, jak i otoczeniem zewnętrznym.

Prócz oczywistych walorów edukacyjnych, istotnym elementem przeprowadzonego Projektu, była skuteczna integracja na bazie efektywnej współpracy pomiędzy Uczestnikami, co w ewidentny sposób przyczyni się do wzrostu skuteczności działań warsztatowych.