+48 696 513 050, +48 694 650 192 office@rivigo.eu

Szkolimy poprzez warsztaty

Pracujemy w blokach szkoleniowych, zestawianych modułowo, zawsze zgodnie z weryfikacją potrzeb szkoleniowych Klienta.

Warsztaty prowadzone są w oparciu o praktyczną wiedzę i treningi, między innymi w następujących zakresach:

 • Autoprezentacja, z wykorzystaniem kamery
 • Techniki zarządcze – skuteczny Lider
 • Budowanie autorytetu gestem
 • Komunikacja informacyjna m.in. w procesie ocen pracowniczych
 • Komunikacja niewerbalna, w tym gesty, postawy ciała, mimika
 • Kreowanie profesjonalnego pierwszego wrażenia
 • Wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie dystansem
 • Techniki manipulacji i wywierania wpływu
 • Techniki asertywności
 • Taktyki negocjacyjne w procesie sprzedaży

Warsztaty korporacyjne B2B

w szczególności dedykowane są:
korporacjom, podmiotom małej i średniej przedsiębiorczości
jednostkom samorządu terytorialnego, administracji państwowej, organizacjom rządowym i pozarządowym
instytucjom finansowym, bankom, firmom ubezpieczeniowym

Korzyści

Inwestycja w Kadrę przynosi korzyści nie tylko Uczestnikowi naszych warsztatów, ale i samej Instytucji. Do najważniejszych zaliczyć można:

 • większą skuteczność rozmów i kontaktów interpersonalnych,
 • zwiększenie kompetencji zarządczych Liderów,
 • wzrost satysfakcji Klientów i otoczenia biznesowego,
 • sprawny proces komunikacji z pracownikami (np. podczas ocen pracowniczych),
 • kompetentną, świadomą i zmotywowaną kadrę pracowników,
 • wzmocnienie profesjonalnego wizerunku,
 • wzrost efektywności sprzedażowej i komunikacyjnej.

Przykładowe moduły

Moduł Przywództwo w zarządzaniu

 • Delegowanie zadań jako narzędzie w kierowaniu zespołem
 • Zamiana problemów w wyzwania
 • identyfikacja szans i swoich silnych stron
 • Skuteczne metody zarządzania

Moduł Skutecznność sprzedażowa

 • Budowanie asertywnej postawy
 • Pokonywanie objekcji klientów vs efektywna komunikacja
 • Techniki skutecznej sprzedaży
 • Domykanie procesu sprzedaży

Moduł Skuteczna Komunikacja w relacji z trudnym klientem

 • Techniki wpływu społecznego
 • Bariery w komunikacji
 • Mowa ciała w budowaniu relacji
 • Skuteczne budowanie komunikatu

Moduł Budowanie wizerunku lidera

 • Skuteczne techniki autoprezentacji
 • Strategia wizerunku w organizacji
 • Komunikacja niewerbalna jako narzędzie managera
 • Efektywne budowanie autorytetu wśród pracowników

Moduł Budowanie wizerunku pracownika

 • Sprzedawca czy Doradca?
 • Komunikacja werbalna – czy można skuteczniej?
 • Komunikacja niewerbalna, w tym mowa ciała
 • Ekspresja emocji jako narzędzie biznesowe

Godzinna sesja

„Komunikacja niewerbalna bez tajemnic – Diagnoza”

DEDYKOWANA JEST DLA KAŻDEGO, kto chce zidentyfikować swoje słabe i mocne strony w zakresie KOMUNIKACJI, w tym niewerbalnej
czy wiesz, jaka siła tkwi w Twoich gestach?
czy wiesz, jak odbiera Cię rozmówca?
czy masz pewność, że nie można skuteczniej?
Jeśli Cię to ciekawi, zapraszamy do udziału w godzinnej sesji warsztatowej w naszym studiu warsztatowym w Katowicach.

Podczas warsztatu, zbadamy Twoje kompetencje w oparciu o autorską metodę 10Q. Zweryfikujemy Twoją skuteczność zarządzania głosem podczas rozmowy, wystąpienia, spotkania. Ocenimy Twoją świadomość zarządzania gestem, mimiką i postawą. Sprawdzimy Twoją odporność na stres lub tremę, tak często towarzyszące podczas wystąpień.

Już podczas trwania sesji, dostaniesz pierwszą informację zwrotną (feedback) na temat Twoich silnych stron oraz obszarów możliwych do rozwoju, a podsumowaniem sesji będzie Twój indywidualny Raport ewaluacyjny.

Skontaktuj się celem ustalenia terminu Twojej sesji!

Warsztaty indywidualne B2C

w szczególności dedykowane są:
kadrze menadżerskiej
osobom publicznym
osobom odpowiedzialnym za relacje
Warsztaty indywidualne B2C dedykowane są każdemu, kto występuje publicznie – niezależnie czy na dużej scenie, czy w trakcie spotkania z niewielką grupą ludzi, na przykład: prezesom, właścicielom, politykom, władzom miasta, osobom zarządzającym personelem, dyrektorom handlowym, PR managerom, Corporate Relationship Managerom, rzecznikom prasowym

Zasady

Nasza propozycja dotyczy współpracy w zakresie poznania i zdobycia praktycznej wiedzy na temat efektywnych technik budowania i wzmacniania pewności siebie poprzez skuteczną autoprezentację, wzmacniania świadomości w zakresie komunikacji niewerbalnej, czy też zarządzania dystansem i gestów budujących autorytet.

Warsztaty indywidualne B2C dostępne są w pakietach: Basic, Standard, Comfort, Lux.

Warsztaty prowadzone są w profesjonalnym studiu, zapewniającym komfort i dyskrecję prowadzonych zajęć.

Przykładowe moduły

Moduł Skuteczna Komunikacja

 • Komunikacja werbalna jako narzędzie
 • Bariery w komunikacji vs pokonywanie objekcji
 • Aparat mowy – narzędzie wzmacniające przekaz
 • Skuteczne budowanie komunikatu

Moduł Pewność siebie

 • Budowanie asertywnej postawy
 • Pokonywanie objekcji
 • SWOT Communication Analysis
 • Strategia wzmacniająca pewność siebie

Moduł Wystąpienia publiczne

 • Komunikacja niewerbalna w wystąpieniach
 • Budowanie atencji odbiorcy
 • Trudny słuchacz
 • Techniki redukcji tremy

Moduł Budowanie profesjonalnego wizerunku

 • Skuteczne techniki autoprezentacji
 • Strategia wizerunku w organizacji
 • Komunikacja niewerbalna jako narzędzie wspierające wypowiedź
 • Efektywne budowanie autorytetu wśród pracowników

Wsparcie okołoszkoleniowe

Wsparcie

okołoszkoleniowe
Dla nas proces edukacyjny to nie pojedyncze szkolenie. Realizujemy koncept szkoleniowy począwszy od analizy potrzeb aż po ocenę efektywności podejmowanych działań. Rozliczamy się z efektów edukacyjnych już na pierwszym etapie raportów ewaluacyjnych. Wdrażamy strategie komunikacyjne i zadaniowe. Stosujemy zasadę „Client&project designing” i wspólnie z klientem określamy mapę procesu szkoleniowego, dobór modułów, narzędzi oraz technik. Nasze szkolenia szyjemy na miarę, więc zawsze pasują!

Platforma wiedzy online

Zobacz, co się u nas dzieje

Firma Rivigo.eu s.c. powstała dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Facebook

LinkedIn

YouTube

Twitter